• RTW Verification

  Prove your right to work in the UK
 • Ако Вие сте гражданин на на ЕС, ЕИЗ, или Швейцария, Вие можете да продължите да ползвате Вашия паспорт или лична карта, за да докажете, че отговаряте на условията за наемане на работа във Великобритания до 30 юни 2021.

  Ние провеждаме пред-проверка и събираме информацията относно жителствения Ви статус (Settlement status) ако сте гражданин на ЕС, ЕИЗ или Швейцария. Ако все още не сте кандидатствали за статус и възнамерявате да продържите да живеете във Великобритания след 30 юни 2021, моля направете го възможно най-скоро. Към настоящия момент отнема до 2 месеца за получаване на отговор.

  За да потвърдите вашия статус, моля последвайте линкът и следвайте инстуркциите на сайта, за да Ви се издаде код за споделяне. Ще са Ви нужни Вашият паспорт/лична карта (в зависимост на това, кой от двата сте използвали, за да кандидатствате), за да издадете кода.

  Идвайте кода от тук:
  https://www.gov.uk/prove-right-to-work

  След като имате Вашият код, моля споделете го в полето отдолу:

 • Should be Empty: